so 13. 4.
HBC Plzeň HBC Kladno
2:1
Reportáž
Valná hromada HBC Kladno se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince
Klub

Valná hromada HBC Kladno se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince

Ve čtvrtek 14. prosince se v prostorách VIP zóny ČEZ stadionu Kladno uskuteční valná hromada Hokejbalového klubu Kladno. Zúčastnit se jí mohou členové, kteří v souladu se stanovami do 30. listopadu uhradí členský příspěvek 100 korun.

Hokejbalový klub Kladno, z.s (dále jen "HBC Kladno, z.s.") svolává na čtvrtek 14. prosince 2023 pravidelnou Valnou hromadu.

Této valné hromady, se dle čl. X. stanov Hokejbalového klubu Kladno, z.s. (dále jen "Stanov") mohu účastnit pouze členové HBC Kladno, z.s.

Pro členství ve spolku je nutné dle čl. V. Stanov zaslat níže vyplněnou přihlášku ke schválení Výkonnému výboru HBC Kladno na adresu info@hbckladno.cz a uhradit na číslo účtu: 115-9898610227/0100, VS: rodné číslo, popis pro příjemce: jméno a příjmení, členský příspěvek ve výši 100,- Kč.

Dle čl. V odst. 1) Stanov vzniká členství v HBC Kladno dnem rozhodnutí Výkonného výboru HBC o přijetí za člena.

Vzhledem k výše uvedenému se budou moci jednání Valné hromady účastnit pouze členové, jejich přihláška bude schválena na listopadovém jednání Výkonného výboru HBC a bude mu doručena, včetně uhrazení příspěvku, do čtvrtka 30. listopadu 2023.

Členství v HBC se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

Přihlášku k vyplnění je možné stáhnout ZDE.

12.11.2023
Klub
Sdílet na sociálních sítích
banner